حزب اسلامی عراق با صدور بیانیه ای از تصمیم این حزب برای عدم مشارکت در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از وکاله المستقله، شورای مرکزی حزب اسلامی عراق در پایان جلسه خود با صدور بیانیه ای از تصمیم این حزب برای عدم مشارکت در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ عراق خبر داد.

در بیانیه پایانی این نشست آمده است: به افراد حزب مجال و فرصت مشارکت به گونه ای که خواسته های آنها را برآورده می کند داده می شود و آنها آزادی نامزد شدن در فهرست های مختلف را دارند. حزب اسلامی روند انتخابات و جزئیات آنها را نظارت می کند. حزب اسلامی به انتخابات آینده با اهتمام ویژه ای می نگرد زیرا تصویر و چهره عراق برای مرحله آینده را مشخص می کند.

حزب اسلامی عراق ابراز امیدواری کرد که روند انتخابات در راستای خیر عراق و آینده ملت آن باشد.

در بیانیه پایانی نشست شورای مرکزی حزب اسلامی عراق از دولت این کشور خواسته شده است که بر همه مراحل انتخابات نظارت داشته باشد و راه را بر مغرضان و مفسدان ببندد و مانع از تاثیرگذاری آنها در روند امور شود.

 حزب اسلامی از نامزدها خواست که در راستای خدمت به عراق حرکت کنند

این حزب از کمیساریای عالی انتخابات عراق نیز خواست که اقدامات لازم را به منظور موفقیت انتخابات فراهم سازد. همچنین حزب اسلامی از نامزدها نیز خواست که در راستای خدمت به عراق حرکت کنند.

حزب اسلامی از مردم این کشور نیز خواست که مشارکت فعالی در عرصه انتخابات داشته باشند و افراد لایق را انتخاب کنند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج