کمیسر امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا از کاهش رشد اقتصادی این قاره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، پیر موسکوویچی از کاهش رشد اقتصادی منطقه یورو به نسبت رشد سریع یک دهه گذشته خبر داد.

کمیسر امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا افزود: انتظار دارد تورم به آهستگی افزایش یابد.

به گفته موسکوویچی، برای هر دو منطقه یورو و اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی بازبینی شده است و به ۲.۳ درصد کاهش یافته است و شما پی به این نکته می برید که اختلافی بین منطقه یورو و سایر اعضای اتحادیه اروپا وجود ندارد. ریسک های کاهنده عمدتا از طرف خارج از اتحادیه وارد می شود، این ریسک ها شامل تاثیر سیاست های آمریکا، آثار ناشناخته برگزیت، نا اطمینانی های سیاسی و تنش های ژئوپلتیکی است.

وی گفت: انتظار می رود نرخ رشد انگلیس طی سال های پیش رو باز هم کاهش یابد و از ۱.۸ درصد سال گذشته به ۱.۴ درصد در سال ۲۰۱۸ و  ۱.۱ درصد در سال ۲۰۱۹ برسد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج