رهبر جدایی‌طلبان در هنگام خروج از منزلش در لندن از سوی مردم تحقیر شد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری موج، بوریس جانسون، شهردار سابق لندن و رهبر کمپین جدایی از اتحادیه اروپا، هنگام خروج از منزلش در لندن توسط جمعیتی که در محل حضور داشت «هو» شد. جانسون که تحت تدابیر شدید امنیتی از منزل خارج و سوار خودوری خود شد، هنگام مواجهه با جمعیت با سرعت از میان آنها عبور کرد و هیچ واکنشی از خود نشان نداد. در رفراندومی که نتیجه آن ۵۲ به ۴۸ به نفع خروج از اتحادیه اروپا بود، مردم لندن و چند شهر بزرگ دیگر رای خود را به نفع ماندن در اتحادیه به صندوق ریختند. کمپین جانسون در این شهرها به شدت منفور است اما برآورد می‌شود با توجه به نتایج به دست آمده و کناره‌گیری کمرون، احتمالا او نخست‌وزیر بعدی بریتانیا خواهد بود. شهردار سابق لندن با تأکید بر احتمالاتی مانند از بین رفتن ناتو و سیل مهاجران به بریتانیا، توانست تعداد بیشتری از مردم بریتانیا را با خود همراه کند.