فرمانده ارشد عربستانی اعلام کرد: این رزمایش به هدف تحکیم روابط دریایی دو کشور، افزایش آمادگی رزمی و حمایت و پشتیبانی مشترک در نبردهای دریایی و تقویت عملیات مشترک است.

به گزارش خبرگزاری موج، نیروهای دریایی عربستان سعودی و بحرین از روز سه‌شنبه رزمایش مشترکی را در خلیج فارس آغاز کردند.

دریاسالار «فهدالغلیفی» فرمانده پایگاه دریایی شرق عربستان روز سه شنبه اعلام کرد که این رزمایش با نام «بریج 18» بین نیروی دریایی عربستان و بحرین آغاز شده است.

فرمانده ارشد عربستانی اعلام کرد: این رزمایش به هدف تحکیم روابط دریایی دو کشور، افزایش آمادگی رزمی و حمایت و پشتیبانی مشترک در نبردهای دریایی و تقویت عملیات مشترک است.

دریاسالار الغفیلی ادامه داد که این رزمایش در دو مرحله صورت می‌گیرد و نیروی دریایی عربستان و بحرین کنترل در قلمروی آبی خود، حمایت از زیرساخت‌های حیاتی و مسیرهای اصلی دریایی اصلی و عملیات تجسسی را به اجرا می‌گذارند.

رزمایش مشترک دریایی عربستان سعودی و بحرین با عنوان «بریج 17» نیز مهر سال گذشته در بندر «شیخ سلمان» بحرین برگزار شد.