نخست وزیر بریتانیا در سخنرانی مهم خود درباره برگزیت گفت: لندن به اروپا پشت نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، ترزا می نخست وزیر بریتانیا در فلورانس درباره برگزیت گفت: ما به اروپا پشت نخواهیم کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج