هزاران تن از ساکنان مناطق مختلف ایالت تگزاس آمریکا از بیم توفان سهمگین هاروی خانه های خود را ترک کرده اند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری فرانسه، باران های شدید و توفان سهمگین هاروی نه تنها نگرانی ساکنان بلکه مقامات محلی را نیز ایجاد کرده است به گونه ای که هزاران تن از ساکنان مناطق مختلف ایالت تگزاس خانه های خود را رها کرده اند.

بنابر این گزارش، شدت باران و توفان سهمگین به گونه ای است که مقامات محلی شرایط فوق العاده را از یک به چهار افزایش داده اند و تمامی امکانات خود را برای مقابله با حوداث بکار گرفته اند.

اداره هواشناسی آمریکا سرعت توفان در ایالت تگزاس را 200 کیلومتر در ساعت اعلام کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج