شهرهای مختلف آلمان این روزها خود را برای برگزاری انتخابات مجلس آماده می کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج خیابان های شهرهای مختلف آلمان این روزها شاهد تصاویر نامزدهای انتخابات مجلس این کشور است و تصاویر گویای توجه احزاب و گروه های سیاسی به این تحول سیاسی در این کشور است.

انتخابات مجلس در آلمان بسیار مهم است و نمایندگان از قدرت بالایی برخوردارند.

هر چند در قانون اساسی آلمان احزاب سیاسی نقش مشارکتی دارند ولی به گفته کارشناسان امور بین الملل احزاب در اراده سیاسی المان جایگاه بسیار مهمی دارند.

بر اساس قانون اساسی این کشور هر فردی که تابعیت آلمانی داشته باشد می تواند در این انتخابات شرکت کند که بر اساس بررسی های انجام شده نزدیک به 62 میلیون نفر می توانند در انتخابات مشارکت داشته باشند.

نمایندگان مجلس سپس صدر اعظم آلمان را انتخاب خواهند کرد که در این میان بخت آنجلا مرکل بیشتر از دیگر نامزدها ست.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج