افزایش شمار اتباع افغانستان به کشورهای دیگر از جمله پاکستان و ایران موج شده تا دولت کابل این موضوع را به بررسی کارشناسی بگذارد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری افغانستان، نشست علمی رسانه و مهاجرت از طرف وزارت امور مهاجرین و با حضور وزیر امور مهاجرین ، اساتید دانشگاه ها، خبرنگاران و اقشار مختلف جامعه در مرکز اطلاعات و رسانه هاى حکومت برگزار شد،
بنابر این گزارش، نقش رسانه ها در مدیریت و کنترل مهاجرت های غیر قانونی ، افزایش روند برگشت مهاجرین و استفاده از فرصت هاى مهاجرت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

سید حسین عالمى بلخى وزیر امور مهاجرین افغانستان با اشاره به چالش های فراروی مهاجرین، به فرصت های این موضوع اشاره کرد و گفت که با توجه به نزدیک به ۴۰ سال جنگ در کشور و نرخ بیکاری ۳۷ فیصدی؛ مهاجرین نقش اساسی در رشد اقتصادی کشور داشته است. طوری که در سال گذشته حدود ۷ میلیارد دالر از آدرس مهاجرت به اقتصاد کشور سرازیر گردیده است.

وزیر امور مهاجرین نقش رسانه ها را در بحث مهاجرت مهم عنوان کرده گفت رسانه ها م یتوانند در جلوگیرى از مهاجرت هاى غیر قانونى و برگشت مهاجرین متخصص و با ظرفیت نقش مهمى را ایفا نمایند.

سیده مژگان مصطفوی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز گفت: رسانه ها نقش رهبرى و کنترول را در جامعه دارد وى از رسانه ها خواست تا در زمینه مدیریت مهاجرت با وزارت امور مهاجرین همکار باشند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج