به نوشته نیویورک تایمز، محمد بن سلمان – ولیعهد جوان عربستان – در توطئه‌چینی برای کنار گذاشتن محمد بن نایف نقش مؤثری ایفا کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی نوشت: محمد بن نایف –ولیعهد اسبق عربستان – که می‌توانست عنوان پادشاه را از آن خود کند، به دریافت فرمان عادت نداشت. اما در یکی از شب‌های ماه ژوئن به قصری در مکه فرا خوانده شد، بر خلاف میل خود از ترک کاخ منع شد و ساعت‌ها تحت فشار قرار گرفت تا از تمایلش برای تکیه زدن بر مسند پادشاهی عربستان صرف نظر کند.

او نیز تا سپیده‌دم تسلیم شد و عربستان سعودی با خبر انتصاب یک ولیعهد جدید از خواب بیدار شد: محمد بن سلمان، پسر 31 ساله پادشاه.

حامیان ولیعهد جوان، ارتقای مقام وی را به عنوان قدرت گرفتن یک رهبر بلندپرواز ستوده اند. اما به گفته مقامات کنونی و اسبق آمریکایی و نزدیکان خانواده سلطنتی عربستان، از زمان ارتقای مقام وی در 21 ماه ژوئن، نشانه‌هایی مشاهده شده است که محمد بن سلمان برای خلع ولیعهد اسبق توطئه‌چینی کرده و این انتقال قدرت از آنچه نشان داده شده، پردردسرتر بوده است.

به گفته یکی از نزدیکان خانواده سلطنتی، برای افزایش حمایت از این تغییر ناگهانی در سلسله مراتب قدرت در عربستان، به برخی از شاهزادگان ارشد گفته شد محمد بن نایف نمی‌تواند به دلیل مشکل اعتیاد پادشاه شود.

تصمیم برکناری محمد بن نایف و برخی از نزدیکترین همکارانش نگرانی‌هایی را در مقامات ضد تروریسم در آمریکا برانگیخته است؛ چرا که آن‌ها شاهد محو شدن تعدادی از مورد اعتمادترین رابط‌های خود بودند و برای ایجاد روابط جدید چندان موفق نبوده اند. و تجمیع این حجم از قدرت به وسیله یک عضو جوان خاندان سلطنتی، شاهزاده محمد بن سلمان، خانواده سلطنتی را که همواره از اصول اجماع کلی و احترام به افراد سالخورده تبعیت کرده، با تنش روبرو کرده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج