سران کشورهای وابسته منطقه از جمله عربستان سرسپردگی خود را طی تاریخ به غرب بارها نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری موج، شیفتگی و وابستگی برخی حکام عرب به آمریکا و سرسپردگی آنها به حدی است که برخی کاریکاتوریست‌های عرب در کاریکاتوری جالب آن را به تصویر کشیده‌اند.

الغدیر، یک کاریکاتوریست سرسپردگی و شیفتگی حکام غیر منتخب و سلطه‌گر عرب به آمریکا و تبعیت بی‌چون و چرای آنها از سیاست‌های این کشور را در قالب کاریکاتوری به تصویر کشیده است که نشان می‌دهد برای این دسته از حاکمان مستبد و سرکوبگر، تنها کعبه آمال و ضامن بقایشان، نه حمایت و رضایتمندی مردمی که رضایتمندی آمریکا و صهیونیست‌هاست.

شاید سران عربستان اینک نمی توانند درک کنند که همانند گاوی شیرده توسط کاخ سفید نشینانان دوشیده می شوند و میلیارد ها دلار نفتی مردم عربستان را در کیسه بزرگ آمریکا و کشورهای غربی واریز می کنند.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج