"سید علا الدین الجزائری" معاون دبیرکل مقاومت اسلامى نُجَباء در امور حوزوى، با آیت الله "سید محمد علی المسکی" دبیرکل مجلس اعلای اسلامی جعفری سوریه، در دمشق دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، "سید علا الدین الجزائری" معاون دبیرکل مقاومت اسلامى نُجَباء در امور حوزوى، با آیت الله "سید محمد علی المسکی" دبیرکل مجلس اعلای اسلامی جعفری سوریه، در دمشق دیدار کرد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج