سرویس بین المللل- چین و ژاپن در نشستی 2 روزه پیرامون ایجاد مکانیسم هماهنگی و تبادل اطلاعات در محیط آبی مشترک بین 2 کشور به توافق رسیدند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اسپوتنیک، چین و ژاپن در جریان نشستی 2 روزه برای برقراری مکانیسمی تماس های هوایی و دریایی به توافق رسیدند.

این هفتمین نشست 2 کشور در سطوح عالی سیاسی-دفاعی پیرامون ارائه الگویی برای هماهنگی به منظور جلوگیری از تقابل دریایی و هوایی بود.

در این نشست، نمایندگانی از وزارتخانه های امور خارجه، دفاع، امنیت، حمل و نقل، کشاورزی، محیط زیست و انرژی حضور داشتند.

در این نشست ها که به هر 2 شکل جداگانه و جمعی انجام شد، مناقشات دریای چین شرقی و همچنین بهبود سطح همکاری در محیط آبی در مرکز توجه قرار داشت.

مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر نیز از دیگر موضوعات مورد بحث در نشست عنوان می شود.

مکانیسم توافق شده از سوی 2 کشور شامل تبادل اطلاعات و ارتقاء سطح روابط از طریق تبادلات فرهنگی- تجاری ملت ها است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج