سرویس بین الملل - رهبر حزب اسلامی افغانستان پس از اعلام موجودیت ائتلاف شورای عالی برای نجات افغانستان واکنش تندی نشان داد و اعلام کرد که اجازه تضعیف حکومت افغانستان را به احدی نمی دهیم.

به گزارش خبرنگار حوزه بین الملل خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری افغانستان، محمدمحقق معاون ریاست اجرایی و رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، عطامحمدنور والی بلخ و‌ رئیس شورای اجرایی جمعیت اسلامی و عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و رهبر جنبش ملی اسلامی ائتلاف جدیدی را در ترکیه تشکیل دادند.

 گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان پس از انتشار این خبر اعلام کرد که به احدی اجازه تضعیف نظام و تشدید هرج و مرج را نخواهد داد و استوار در مقابل آن خواهد ایستاد.

رهبر حزب اسلامی گفت: ما از هر طرح و اقدامی که باعث اصلاح و تقویت نظام و تأمین امنیت و عدالت در کشور باشد، مجدانه و مخلصانه حمایت می کنیم، اما از تصمیم ها و تلاش هایی که با هدف تضعیف هرچه بیشتر نظام و تشدید هرج و مرج صورت می گیرد، نه تنها حمایت نمی کنیم بلکه اجازه چنین کاری را به احدی نمی دهیم، بلکه همراه ملت خود در برابر آن استوار می ایستیم.

این سه جریان سیاسی اعلام کردند که این ائتلاف با توجه به شرایط دشوار سیاسى امنیتى کشور و روند غیر قانونى ایجاد شده در اجرای حکومت وحدت ملى با درک آسیب پذیرشدن شیرازه وحدت ملى و فاصله بین حکومت و مردم و جریان هاى سیاسى بمنظور جلو گیرى از فروپاشى نظام و هرج و مرج سیاسى واعاده اعتماد ملى صورت گرفته است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج