تلویزیون عراق از پایان حضور داعش در موصل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، تلویزیون عراق از پایان حضور داعش در موصل خبر داد.

تلویزیون عراق همچنین اعلام کرد: این مسأله به معنای پایان درگیری ها در موصل نیست.

تلویزیون عراق پس از آن، این خبر را اعلام کرد که نیروهای عراقی بر مسجد جامع نوری مسلط شدند.