سرویس بین الملل- معاون دوم رئیس اجرایی افغانستان اعلام کرد که وزرای تعیین شده توسط ریاست اجرایی هیچ صلاحیتی ندارند چون دار و دسته ارگ ریاست جمهوری اختیارات را به معاونان و وزرای خود سپرده است.

به گزارش خبرگزار ی موج، «محمد محقق» معاون ریاست اجرایی دولت افغانستان به «تلویزیون‌یک» گفت که کاسه صبرش لبریز شده و حکومت وحدت ملی در آستانه فروپاشی قرار گرفته است چون ارگ ریاست جمهوری به توافقنامه سیاسی احترام نمی‌گذارد و قصد اجرای آن را نیز ندارد.

وی افزود: دار و دسته ارگ ریاست جمهوری به صورت یک جانبه عمل می‌کند و به حاشیه راندن ریاست اجرایی دولت ادامه می‌دهند.

محقق اظهار داشت: در حال حاضر وزرای ریاست اجرایی هیچگونه صلاحیت‌های اجرایی ندارند و ریاست جمهوری افراد خود را در راس نهادهای پر درآمد تعیین کرده است.

معاون عبدالله عبدالله تصریح کرد ارگ ریاست جمهوری به توافقنامه سیاسی احترام نمی‌گذارد و در نظر ندارد تا مواد توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی را عملی کند.

وی تاکید کرد تنها دار و دسته ارگ از همه امکانات و صلاحیت‌ها برخوردارند و به سایر شرکای قدرت در این حکومت نگاهی از بالا به پایین دارند.

 

محقق هشدار داد که ادامه این وضعیت باعث فروپاشی حکومت وحدت ملی خواهد شد.

معاون رئیس اجرایی دولت افغانستان از دفتر نمایندگی سازمان ملل به عنوان تضمین کننده توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی یاد کرد و گفت این نمایندگی بر ریاست جمهوری افغانستان برای اجرای توافقنامه فشار وارد کند.

وی افزود: فاصله‌ای که بین حکومت و مردم و نیز فاصله‌ای که بین جریان‌های سیاسی و رهبران جهادی به وجود آمده است در 17 سال گذشته بی سابقه بوده و این وضعیت اساس حکومت را دچار گسستگی کرده است.

این در حالی است که احزاب و جریان‌های سیاسی در چند ماه اخیر نشست‌های مشورتی ارگ ریاست جمهوری را به دلیل انحصار قدرت و اعمال حذف سیاسی تحریم کرده‌اند.

ریاست جمهوری افغانستان متهم است که با ایجاد کمیسیون‌های موازی در "اداره امور" با وزراتخانه‌هایی که وزرای آن از سوی ریاست اجرایی تعیین شده‌اند به انحصار اختیارات پرداخته است و عملا اداره امور را در انحصار خود گرفته‌اند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج