سرویس بین الملل- دولت عربستان همزمان با امارات هرگونه طرفداری از قطر را جرم دانست و حداکثر پنج سال زندان برای آن تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، وکیل مشرف الخشرمی به روزنامه عکاظ سعودی گفت: هرکس موضعی در همبستگی، طرفداری (با قطر) بگیرد یا به تصمیمات عربستان و دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس علیه کشور تروریستی قطر اعتراض کند، جرم سایبری مرتکب شده است و براساس ماده شماره شش قانون جرایم اینترنتی و سایبری به حداکثر پنج سال زندان و حداکثر پرداخت 3 میلیون ریال غرامت یا یکی از آنها محکوم خواهد شد.

الخشرمی گفت: دولت عربستان، قطر را به خاطر حمایت این کشور از گروههای تروریستی و افراطی تحریم کرده است و حق دارد که هرکسی را که با این گروهها یا حامیان مالی آنها ابراز همبستگی می کند، مجازات کند زیرا این همبستگی خدشه وارد کردن به نظم عمومی کشور براساس قانون جرایم اینترنتی و سایبری است.

دولت امارات نیز از سه تا 15 سال زندان به همراه 500 هزار درهم برای هرگونه همبستگی کلامی یا کتبی یا طرفداری از قطر یا اعتراض به تصمیمات امارات علیه این کشور تعیین کرد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج