رئیس جمهوری که انتخاب می شود منتخب همه خواهد بود و همه اقشار مردم نیز باید به این انتخاب احترام بگذارند.

صبح امروز جمعه مردم همیشه در صحنه ایران یکبار دیگر حماسه آفریدند و با حضور گسترده خود به دشمنان بار دیگر یاد آور شدند که از نظام مقدس جمهوری اسلامی و مرزهای کشور خود برابر هر گونه تجاوزی ایستاده اند.
امروز برای شرکت در انتخابات راهی یکی از شعبه های اخذ رای شدم ولی بیش از  40 شعبه اخذ رای را پشت سر گذاشتم و نتوانستم به دلیل ازحام و حضور گسترده مردم رای بدهم.
با این وجود در شعبه ای که رای خود را ریختم بیش از یک ساعت و نیم در صف و در میان انبوه شرکت کنندگان بودم.

مردم عزیز کشورمان اهمیت این دوره از انتخابات را درک می کنند این اهمیت برای آنان مشخص است با هر مقصدی .. کمتر شنیده شد که کسی مردم را به رای ندادن تشویق و ترغیب کند.چه دوست و چه دشمن.
به هر روی یک نفر از میان نامزدها انتخاب خواهد شد و امیدواریم که نظارت دستگاه ها و امانت داران این رخداد بزرگ پاسخگوی امانتداری مردم باشد و به مردم در حراست و حضانت امانت مردم پاسخگو باشندو اگر کسی هم خدای ناکرده به دنبال تقلب باشد شناسایی   شوند و به اطلاع مردم عزیز کشورمان برسد.

 هر آنچه نتیجه انتخابات باشد مورد تایید همگان خواهد بود و او رئیس جمهور منتخب همه مردم است و مردم نیز باید او را رئیس جمهور خود بدانند. این مردم نیک می دانند که حضورشان در انتخابات در شرایط حساس و بحرانی منطقه اقتدار ملی و تمامیت ارضی را حضانت و حراست خواهد کرد.


 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج