سرویس بین الملل- یکی از مهمترین نگرانی های دولت افغانستان، گسترش فساد مالی و خروج ارز این کشور است.

به گزارش خبرنگار حوزه بین الملل خبرگزاری موج، پیشتر نیز بارها این مشکل مطرح می شد که بخش عمده ای از کمک های مالی خارجی به افغانستان به طور غیر قانونی به خارج از کشور منتقل می شود.

 «محمد اشرف غنی» روز دوشنبه در این نشست که از طرف اتحادیه اروپا برای «مبارزه با فساد» در کاخ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شده است، از کشورهای خارجی خواست که برای ردیابی پول های خارج شده از این کشور با کابل همکاری کنند.

رئیس جمهوری افغانستان از سفارتخانه های کشورهای خارجی در کابل تقاضا کرد که در دل قراردهای بزرگ، قراردادهای فرعی منعقد نکنند؛ زیرا این اقدام به فساد دامن می زند.

اشرف غنی در عین حال دولت را در مبارزه با فساد ضعیف دانست و گفت که اراده مردم افغانستان در امر مبارزه با فساد جدی است، اما دولت در امر مبارزه با فساد ضعیف عمل کرده است.

وی، وضعیت فساد موجود در ادارات را میراث دولت گذشته قلمداد کرد و گفت که بررسی 900 قرارداد که پیش از سال 2014 منعقد شده است، با هیچ معیار و اصولی سازگاری ندارد.

اشرف غنی گفت که راهبرد مبارزه با فساد در این کشور نادرست و ضعیف است و ما در تلاش هستیم تا راهبرد صحیح را تنظیم کنیم و در این راستا به همکاری جامعه جهانی نیازمندیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج