سرویس بین الملل- دولت ترکیه همچنان به اخراج و بازداشت نظامیان این کشور ادامه می دهد.

به گزارش خبرنگار حوزه بین الملل خبرگزاری موج به نقل از رسانه های ترکیه، در چارچوب قوانین وضعیت فوق العاده در ترکیه، دولت آنکارا با دو مصوبه جدید زمینه اخراج سه هزار و 974 نظامی و آکادمیسین و در مقابل بازگشت مجدد 731 نفر از کارمندان اخراجی به کارهای خود را فراهم کرد.

با دو مصوبه یاد شده که در روزنامه رسمی ترکیه درج شد، 14 انجمن تعطیل و 5 انجمن که قبلا تعطیل شده بود مجددا بازگشایی شد.

در راستای دو مصوبه یاد شده 18 بنیاد و 13 مرکز بهداشتی نیز تعطیل شد.

طبق مصوبه های یاد شده 59 دانشجو که در خارج از بورسیه دولتی استفاده می کنند نیز بورسیه آنها قطع شد.

پس از کودتای تابستان گذشته در ترکیه و اعلام وضعیت فوق العاده در این کشور تاکنون ده ها هزار نفر با عنوان انتساب به جماعت گولن اخراج شده اند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج