تمامی نهادهای دولتی و آموزشی و بخش تجاری در نوار غزه و کرانه باختری امروز (پنجشنبه) به نشانه همبستگی با اسرای فلسطینی اعتصاب کننده غذا در زندان های صهیونیستی دست به اعتصاب سراسری می زنند.

به گزارش خبرگزاری موج، این اعتصاب شامل تمامی بخش های تجاری و آموزشی و دولتی به استثنای بخش خدمات درمانی و مقطع دبیرستان خواهد بود.

کمیته ملی حمایت از اعتصاب اسرای فلسطینی امروز پنجشنبه را روز اعتصاب سراسری اعلام کرده بود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، لازم به ذکر است که 2 هزار اسیر فلسطینی از هفدهم ماه جاری در اعتراض به سیاست های ظالمانه و اقدامات سرکوبگرانه مدیریت زندان های اسرائیلی دست به اعتصاب غذا زده اند. 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج