سرویس بین الملل - موسسه خلع سلاح سازمان ملل متحد نسبته وقوع فاجعه هسته ای در جهان هشدار داد.

به گزارش خبرنگار حوزه بین الملل خبرگزاری موج به نقل از دیلی تلگراف، همزمان با افزایش تنش ها، سازمان ملل هشدار داد تنش های جهانی ممکن است به فاجعه ای هسته ای منجر می شود. 

گزارش جامع موسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل متحد تصویری ناگوار از آنچه در انتظار جهان است ارائه می دهد. 

در این گزارش هشدار داده شده است: عدم استفاده از سلاح هسته ای از زمان بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی به این معنا نیست که احتمال وقوع چنین اتفاقی ضعیف است. با اینکه در چنین شرایطی انفجار هسته ای رخ نداد اما در زمان جنگ سرد، گزارش هایی از کشورهای دارای سلاح هسته ای دریافت کردیم که نشان می داد در طول این جنگ انفجارهایی در نزدیکی این سلاح ها انجام شد که آژیرهای خطر را به صدا درآورد. 

با افزایش خودکار شدن فرمان و کنترل سامانه های هسته ای، خطرات ناشی از انفجار این سلاح ها افزایش یافته است. 

در این گزارش آمده است: بازدارندگی هسته ای تا زمانی که ثابت شود که موثر نیست، موثر و کارساز است. اگر کار به استفاده از سلاح هسته ای بکشد، خطر آن ذاتی است و نتایج آن فاجعه بار خواهد بود. 

این گزارش می افزاید که تکیه بر سامانه های خودکار باعث اطمینان بیجا از ایمنی شان شده است.

گزارش سازمان ملل همچنین نشان می دهد که افزایش میزان سرمایه گذاری در ساخت سلاح و سامانه های هسته ای و بروز رسانی آنها  به جای این که احتمال یک حادثه عمدی یا غیرعمدی را کاهش دهد، به طور قابل  توجهی افزایش داده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج