نتیجه یک تحقیقات نهاد مدنی نشان می دهد که هزاران گزارش مربوط به تجاوز جنسی در مراکز نگهداری پناهجویان در امریکا از سوی وزارت امنیت داخلی این کشور نادیده گرفته و به آن رسیدگی نشده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از مرکز پایش ستاد حقوق بشر، نتیجه تحقیقات یک نهاد حقوق مدنی نشان می دهد که هزاران گزارش مربوط به تجاوز جنسی در مراکز نگهداری پناهجویان در امریکا از سوی وزارت امنیت داخلی این کشور نادیده گرفته و به آن رسیدگی نشده است.

بر اساس این گزارش از 33126 شکایت ارائه شده به وزارت امنیت داخلی آمریکا، تنها به 570 مورد رسیدگی شده و ما بقی بدون رسیدگی رها شده اند.

اغلب این تجاوزات از سوی کارکنان مراکز صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، شکایت های ارسالی برای وزارت امنیت داخله، بدون هیچ رسیدگی به مراکز بازداشت ارجاع داده می شد.

در این گزارش همچنین با اشاره به فرمان اجرایی ترامپ جهت افزایش 15 هزار نفری نیروها در مرزبانی و مراکز نگهداری پناهجویان، نسبت به افزایش احتمالی تجاوزات جنسی علیه پناهجویان به ویژه زنان و کودکان هشدار داده است.

هم اکنون بیش از 40 هزار نفر در مراکز نگهداری پناهجویان بازداشت هستند.

با این حال و با توجه به عدم گزارش موارد متعددی از بازداشت آوارگان احتمال می رود که جمعیت بازداشتی در کمپ های اوارگان حدود 75 هزار نفر باشد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج