روسیه سال ها به عنوان یکی از صادر کنندگان بزرگ تسلیحات نظامی در بازار های جهانی نقش آفرینی نموده و در سال 2016 توانست بیش از 9 میلیلارد دلار سلاح صادر کند.

به گزارش خبرگزاری موج، دیمیتری شوگایف مدیر سرویس فدرال همکاری های فنی - نظامی روسیه اظهار داشت که روسیه در سال 2016 در زمینه همکاری های فنی - نظامی قردادهایی به ارزش بیش از 9 میلیارد دلار به امضا رسانده است.

او افزود: در سال 2016 قردادهای امضا شده روسیه بیش از 9 میلیارد دلار بوده که بیش ترین حجم یعنی تقریبا 53% آن به کشورهای آسیایی، 42% به آفریقا، 3% به آمریکای جنوبی و شمالی و تنها 2% به اروپا صادر شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج