روزنامه‌های امروز افغانستان تیترهای یک و صفحات نخست خود را به موضوعاتی مانند نشست «فیفا» درباره زمان انتخابات، مبارزه «بازمحمد مبارز» و «احمد ولی هوتک» و واکنش وزارت دفاع درباره موضوع مبارزه با تروریسم اختصاص داده اند.

به گزارش خبرگزاری موج، روزنامه‌های امروز افغانستان تیترهای یک و صفحات نخست خود را به موضوعاتی مانند نشست فیفا درباره زمان انتخابات، مبارزه «بازمحمد مبارز» و «احمد ولی هوتک»، واکنش وزارت دفاع درباره مبارزه با تروریسم و بیانیه ناتو درباره مباره با تروریسم اختصاص داده‌اند.

تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های 19 فروردین افغانستان

صفحه نخست روزنامه 8 صبح افغانستان - 19 فروردین

تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های 19 فروردین افغانستان

صفحه نخست روزنامه افغانستان تایمز افغانستان - 19 فروردین

تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های 19 فروردین افغانستان

صفحه نخست روزنامه کابل تایمز افغانستان - 19 فروردین

تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های 19 فروردین افغانستان

صفحه نخست روزنامه انصار افغانستان - 19 فروردین

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج