رئیس کمیسیون اروپا نگران خروج سایر کشورهای اروپایی از اتحادیه اروپا پس از برگزیت نیست.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از رویترز، ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا در مصاحبه با روزنامه بیلد ام سونتاگ تاکید کرد: نگران خروج سایر کشورها از اتحادیه اروپا پس از بریتانیا نیستم چرا که برگزیت به آنها نشان داده است که خروج از اتحادیه اروپا گزینه خوب و مناسبی نیست.

وی در پاسخ به سئوالی درباره خروج سایر کشورهای اروپایی از اتحادیه اروپا پس از بریتانیا، تصریح کرد: نه این طور نخواهد بود، الگوی بریتانیا موجب خواهد شد تا همه بفهمند که خروج از اتحادیه اروپا، ارزش ندارد. برعکس، کشورهای باقی مانده در اتحادیه اروپا، بار دیگر علاقه بیشتری به همدیگر خواهند داشت و قول و وعده های خود با اتحادیه اروپا را تجدید خواهند کرد.

رهبران 27 کشور اروپایی قرار است در نشست روزهای آتی خود در شهر رم ایتالیا اعلام کنند که "اروپا آینده مشترک ما است" و شصتمین سالگرد آن را جشن بگیرند.

یونکر گفت: بریتانیا نیز باید عادت کند که با آن به عنوان یک کشور غیر عضو اتحادیه اروپا رفتار شود. عضویت ناقص در اتحادیه اروپا غیر ممکن است. در آینده کشورهای بیشتری به اتحادیه اروپا ملحق خواهند شد، البته این مساله تا سال 2019 اتفاق نخواهد افتاد چرا که نامزدهای عضویت هنوز شرایط لازم را کسب نکرده اند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج