روزنامه‌های امروز افغانستان تیترهای یک و صفحات نخست خود را به موضوعاتی مانند سرمایه گذاری 80 میلیون دلاری آمریکا، شکایت از پاکستان به سازمان ملل و بازداشت شماری از مظنونان قتل عام در بیمارستان 400 تخت‌خوابی اختصاص داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری موج، روزنامه‌های امروز افغانستان تیترهای یک و صفحات نخست خود را به موضوعاتی مانند سرمایه گذاری80 میلیون دلاری آمریکا برای از بین بردن نظام خانواده در افغانستان ، شکایت از پاکستان به سازمان ملل و بازداشت شماری از مظنونان قتل عام در بیمارستان 400 تخت‌خوابی اختصاص داده‌اند.

تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های 22 اسفند افغانستان

صفحه نخست روزنامه سرنوشت افغانستان - 22 اسفند

تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های 22 اسفند افغانستان

صفحه نخست روزنامه انصاف افغانستان - 22 اسفند

تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های 22 اسفند افغانستان

صفحه نخست روزنامه افغانستان ما افغانستان - 22 اسفند

تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های 22 اسفند افغانستان

صفحه نخست روزنامه اتلوک افغانستان - 22 اسفند

تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های 22 اسفند افغانستان

صفحه نخست روزنامه ماندگار افغانستان - 22 اسفند

تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های 22 اسفند افغانستان

صفحه نخست روزنامه 8 صبح افغانستان - 22 اسفند

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج