روزنامه‌های امروز افغانستان تیترهای یک و صفحات نخست خود را به موضوعاتی مانند احضار سفیر پاکستان، تحریم «اکو» و صلح افغانستان موضوع نشست گروه بین‌المللی تماس اختصاص داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری موج، روزنامه‌های امروز افغانستان تیترهای یک و صفحات نخست خود را به موضوعاتی مانند احضار سفیر پاکستان، تحریم «اکو» توسط تجار و صلح افغانستان موضوع نشست گروه بین‌المللی تماس اختصاص داده‌اند.

تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های 11 اسفند افغانستان

صفحه نخست روزنامه سرنوشت افغانستان - 11 حوت

تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های 11 اسفند افغانستان

صفحه نخست روزنامه افغانستان ما افغانستان - 11 حوت

تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های 11 اسفند افغانستان

صفحه نخست روزنامه اتلوک افغانستان - 11 حوت

تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های 11 اسفند افغانستان

صفحه نخست روزنامه 8 صبح افغانستان - 11 حوت

تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های 11 اسفند افغانستان

صفحه نخست روزنامه کابل تایمز افغانستان - 11 حوت

تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های 11 اسفند افغانستان

صفحه نخست روزنامه ماندگار افغانستان - 11 حوت

تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های 11 اسفند افغانستان

صفحه نخست روزنامه اطلاعات روز افغانستان - 11 حوت

تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های 11 اسفند افغانستان

صفحه نخست روزنامه انصار افغانستان - 11 حوت

تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های 11 اسفند افغانستان

صفحه نخست روزنامه افغانستان تایمز افغانستان - 11 حوت

انتهای پیام/
عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج