دولت کلمبیا با هیات سازمان ملل در این کشور بر سَر اجرای توافقنامه صلح با شورشیان فارک اختلاف نظر دارد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از تله سور، هیات سازمان ملل در کلمبیا، گزارشی از اجرای توافق نامه صلح شورشیان فارک با دولت کلمبیا منتشر کرد که مطابق آن دولت کلمبیا در اجرای توافقنامه صلح کوتاهی کرده است.

«ژان آرنو» رئیس هیات سازمان ملل در کلمبیا گفت: اردوگاههای اختصاص داده شده به شورشیان فارک باید برای زندگی مناسب بوده و آنها در زمان تعیین شده در توافقنامه باید به این اردوگاهها نقل مکان نمایند. این در حالی است که نقل مکان شورشیان فارک به اردوگاههای تعیین شده به علت مسائل لجستیکی به تعویق افتاده است. آنها خلع سلاح شده اند اما اردوگاههای مناسب برای زندگی آنها هنوز آماده نشده است.

این در حالی است که «سرجیو جارامیلو» کمیساریای عالی کلمبیا برای صلح و «ماریا آنگلا» وزیر امور خارجه این کشور، گزارشات سازمان ملل را رد کرده و گفته اند: هیات سازمان ملل مستقر در کلمبیا درک واضحی از اجرای توافقنامه صلح در کلمبیا ندارد.

دولت کلمبیا و نمایندگان «نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا» موسوم به فارک در 24 نوامبر 2016 و سرانجام پس از پنج دهه درگیری مسلحانه موفق به امضای پیمان صلح شدند. پس از امضای این پیمان، با نظارت سازمان ملل 26 منطقه خلع سلاح برای حدود 7 هزار چریک عضو فارک در سراسر خاک این کشور راه اندازی شد. اکنون با پایان روند خلع سلاح، مراحل بعدی این پیمان نامه به اجرا گذاشته می شود، از جمله فراهم کردن شرایط لازم برای بازگشت اعضای فارک به یک زندگی عادی و غیرنظامی و تبدیل شدن فارک به یک جنبش سیاسی.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج