سازمان ملل متحد و سازمان منع تسلیحات شیمیایی در گزارشی دولت سوریه را به انجام حمله شیمیایی متهم کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری موج،سازمان ملل متحد و سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی در گزارشی که به رویت خبرگزاری رویترز رسیده دولت سوریه را به انجام دو حمله شیمیایی متهم کرده‌اند.