عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران، گفت: با توجه به فعالیت غیر تجاری این بانک و همچنین چالش هایی که طی این مدت با آن رو به رو بوده، خوشبختانه آمارهای عملکردی مطلوبی داشته که بیانگر برنامه ریزی یکپارچه و دقیق است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، حسن تلیکانی با ارائه آماری از عملکرد سایر بانکها در شاخص های مختلف و مقایسه آنها با عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران طی بیش از یک دهه گذشته خاطر نشان کرد: با توجه به فعالیت غیر تجاری این بانک و همچنین چالش هایی که طی این مدت با آن رو به رو بوده، خوشبختانه آمارهای عملکردی مطلوبی داشته که بیانگر برنامه ریزی یکپارچه و دقیق است.

تلیکانی با بیان اهمیت و جایگاه ارزشمند طرح همیاران مهر به ویژه ابعاد معنوی این طرح، در خصوص اجرای دقیق و هم جانبه آن با تلاش کلیه همکاران در سطح استان تأکید کرد.

در ادامه این نشست که نجدی مدیر امور استان ها، فرجی رئیس اداره کل توسعه سرمایه انسانی و مسعودی مدیر شعب استان سیستان و بلوچستان نیز حضور داشتند، عملکرد استان در حوزه های منابع جذب شده، مصارف و تسهیلات پرداختی و همچنین مطالبات، بررسی و راهکار ها و رهنمودها لازم به همکاران ارائه شد.