در راستای حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد اشتغال ، بانک رفاه مبلغ 2230 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک طی سال 96 با حمایت از طرح های داخلی و ایجاد اشتغال برای 815 نفر، مبلغ 2230 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی پرداخت کرده است.