هرجا از مردم کمک گرفتیم موفق بودیم و قطعا نتیجه مثبت بدنبال دارد، علاوه براین باید ثمن ها و نهادهای مدنی را باید برای مبارزه با مواد مخدر پای کار آورد

به گزارش خبر نگار موج در ایلام، استاندار ایلام در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخد استان بیانداشت شورا باید به دستگاههای مرتبط سرفصل تعریف کند.و برای مبارزه با مواد مخدر پروژه تعریف شود وی با تاکید  در امر آموزش و پژوهش تحقیقات علمی را مثمر ثمر دانست . سلیمانی دشتکی ،اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدرضرورتی که نورد نظر  قرار گیرد دانست و از اقداما ت  نیروی انتطامی در این موضوع   تقدیر کرد. استاندار ایلام به مردمی کردن مبارزه با مواد مخدر اشاره و گفت ،هرجا از مردم کمک گرفتیم موفق بودیم و قطعا نتیجه مثبت بدنبال دارد ، علاوه براین باید ثمن ها و نهادهای مدنی را باید برای مبارزه با مواد مخدر پای کار آورد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج