صبح امروز یک دستگاه بیل مکانیکی گروه پاکسازی در حین عملیات تخریب و تسطیح سنگرهای زمان جنگ با یک تیر مین برخورد کرد

به گزارش خبرنگار موج در ایلام ،صبح امروز یک دستگاه بیل مکانیکی گروه پاکسازی در حین عملیات تخریب و تسطیح  سنگرهای زمان جنگ با یک تیر مین برخورد و راننده این دستگاه به نام "احمد محمدی" دچار موج گرفتگی شده که سریعا به نزدیکترین مرکز درمانی محلی منتقل شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج