تازه ترین گزارش ماهانه دبیرخانه اوپک نشان می‌دهد که قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه مه ٢٠١۶ با پنج دلار و دو سنت افزایش نسبت به ماه آوریل به ۴١ دلار و ۶٧ سنت برای هر بشکه رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، گزارش ماه ژوئن سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نشان می دهد که میانگین قیمت نفت ‌خام سنگین ایران در سبد نفتی این سازمان برای ماه مه امسال ۴١ دلار و ۶٧ سنت برای هر بشکه بوده است. این در حالی است که قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه آوریل، ٣۶ دلار و ۶۵ سنت برای هر بشکه و میانگین قیمت آن در سال ٢٠١۵ میلادی ۵٢ دلار و ٩٨ سنت برای هر بشکه بوده است. میانگین قیمت سبد نفتی اوپک در ماه مه با پنج دلار و ٣۵ سنت افزایش نسبت به رقم ٣٧ دلار و ٧۶ سنتی ماه آوریل، به ۴٣ دلار و ٢١ سنت برای هر بشکه رسید. بر پایه تازه ترین برآورد ماهانه اوپک، میانگین نفت خام شاخص برنت دریای شمال در ماه مه با پنج دلار و ٣۵ سنت افزایش نسبت به ماه آوریل، به ۴۶ دلار و ٨٣ سنت برای هر بشکه رسید. در همین حال میانگین نفت خام دبلیو تی آی آمریکا نیز با پنج دلار و ٨٩ سنت رشد ماهانه، به ۴۶ دلار و ٨۴ سنت برای هر بشکه در ماه مه رسید. تازه ترین ارزیابی دبیرخانه اوپک نشان می دهد که میانگین نفت خام شاخص دوبی در ماه مه ۴۴ دلار و ٢٩ سنت برای هر بشکه بوده است که این رقم نسبت به ماه آوریل پنج دلار و ٢٩ سنت رشد نشان می دهد.