بیش از ۶۰ درصد تمام ذخایر نفت قطب در مناطقی قرار دارد که روسیه صاحب آن است یا ادعای مالکیت آنها را مطرح می کند.

به گزارش خبرگزاری موج، موسسه تحقیقات زمین شناسی ایالات متحده (USGS)، ذخایر نفت این منطقه یخی را حدود۹۰ میلیارد بشکه یا ۱۳درصد ذخایر شناسایی شده جهانی، گاز طبیعی قابل استخراج را بیش از ۱۶۰۰ تریلیون فوت مکعب معادل ۳۰ درصد و مایعات گازی را هم بیش از ۴۰ میلیارد بشکه برابر ۲۰ درصد منابع مایعات گازی شناخته شده جهانی برآورد کرده است. خبرگزاری اسپوتنیک امروز (سه شنبه) در این باره نوشت: نواحی قطبی همجوار خاک روسیه در قرن ۲۱ می تواند به منابع اصلی تولید نفت برای این کشور و بازار جهانی تبدیل شود. بنا به این گزارش، از شش میلیون و ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع فلات قاره روسیه، شش میلیون کیلومتر مربع برای انجام کارهای اکتشافی نفت و گاز جذاب است و براساس برآوردها چهار میلیون کیلومتر مربع آن آینده نفتی روشنی دارد. از سوی دیگر، بنا به ارزیابی متخصصان، تا سال ۲۰۵۰ سهم منطقه فلات قاره از استخراج کل نفت روسیه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد خواهد بود. کارشناسان انستیتوی مسائل منطقه ای روسیه نیز در این باره معتقدند: پروژه های فلات قاره روسیه طرح های بزرگی بشمار می رود که زمان زیادی برای اجرا نیاز دارد، ولی طول زمان دوره قیمت های پایین نفتی با بدترین پیش بینی ها نیز زیاد طول نمی کشد و سپس شرکت هایی که بتوانند حداکثر مناطق را کنترل کنند، سود بیشتری می برند. از نگاه این کارشناسان، حتی در صورت پیشرفت رویدادها بر اساس بدترین پیش بینی ها، کار در فلات قاره باید از هم اکنون آغاز شود تا بتوان در دوره قیمت های بالا امتیازهای بیشتری کسب کرد و اگر بخواهیم پیش بینی های خوش بینانه را باور کنیم باید کارها را سرعت بخشیم، زیرا فقط در این صورت تا آغاز عصر جدید نفت گران، می توانیم بگونه موثر از امتیازهایی استفاده کنیم که ارمغانی برای ما خواهد شد. روسیه، کانادا و نروژ مدعی منطقه قطب شمال هستند که در فاصله نزدیکی از آن قرار دارند و آمریکا نیز در این باره ابراز تمایل کرده است.