معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی میدان های مشترک نفت و گاز را اولویت های ملی دانست و گفت: سرمایه گذاری در بخش کود شیمیایی و متانول بوده که قدرت بهره برداری بهینه را از پارس جنوبی افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد حسن پیوندی میدان های مشترک را اولویت های ملی دانست و گفت: باید این میدان ها را در اولویت های برنامه های بهره برداری قرار دهیم تا از منافع ملی حفاظت کنیم، زیرا اگر ما برداشت نکنیم همسایه ها برداشت می کنند.

معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی به میدان گازی پارس جنوبی اشاره کرد و بیان داشت: ما در این میدان ظرفیت بیشتری داریم و طبق پیش بینی های وزارت نفت، تا پایان امسال سهم مان از میدان مشترک گازی پارس جنوبی بیشتر خواهد شد. وی از رشد پتروشیمی در صنایع بالادست به عنوان یکی از ایرادات به این صنعت یاد کرد و گفت: یکی از راه حل ها استفاده از محصولات میدان های مشترک است که در پارس جنوبی در برنامه دوم، سوم و بخشی از برنامه چهارم تهاجمی عمل کردیم و سرمایه گذاری سنگینی در عسلویه انجام شد و الان نیز فاز دوم عسلویه که در راه است، نزدیک به ۳۰ میلیون تن دیگر برایمان دستاورد خواهد داشت. ‎ وی با اشاره به گازی بودن پارس جنوبی بیان داشت: با این وجود هم برای میعانات گازی تقاضا ایجاد کردیم و هم برای بخش متان یا گاز طبیعی حجم زیادی سرمایه گذاری صورت گرفت و این سرمایه گذاری در بخش کود شیمیایی و متانول بود که قدرت بهره برداری بهینه را از این مخزن مشترک افزایش داده است. در ادامه پیوندی با بیان اینکه هر چقدر منابع مشترک توسعه پیدا کند، به همان نسبت برای صنعت پتروشیمی نیز خوراک به وجود می آید، گفت: بنابراین برای صنعت پتروشیمی توفیری ندارد که این خوراک ها از منابع داخلی آمده باشد یا از منابع مشترک و این موضوع به برنامه های وزارت نفت بستگی دارد.