پس از خاموش شدن آتش پتروشیمی بوعلی، امروز به دستور عادل نژادسلیم مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس رئیس تعمیرات پتروشیمی بوعلی سینا عزل شد.

به گزارش خبرگزاری موج، پس از خاموش شدن آتش پتروشیمی بوعلی در روز گذشته، به دستور عادل نژادسلیم مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس امروز رئیس تعمیرات پتروشیمی بوعلی سینا عزل شد.

بنا بر اطلاعات بدست آمده ظاهرا منوچهر محرم زاده، از سوی نژاد سلیم به عنوان رئیس جدید بخش تعمیرات در پتروشیمی بوعلی سینا منصوب شده است.

وزیر نفت روز گذشته اعلام کرد، بنا بر اطلاعات به دست آمده حادثه پتروشیمی بوعلی به دلیل مسائل فنی بوده است که برخی از کارشناسان نقص در یکی از پمپ های واحد ۸۰۰۱ پارازایلن را علت آتش سوزی عنوان کرده بودند.

حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی ضرر ۶۰ میلیون یورویی را به این مجتمع وارد کرد.