نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه بنزین کالایی معمولی همچون کالاهای دیگر نیست، گفت: دولت ها به دلایل گوناگون مانند ترافیک، محیط زیست و سلامت و عوامل دیگر در این حوزه وارد می شوند و نمی توان قیمت گذاری بنزین را به بازار سپرد.

به گزارش خبرگزاری موج، احمد توکلی با بیان اینکه نرخ بنزین، نرخ بازار نیست و همچون کالاهای دیگر به حساب نمی آید اظهار داشت: نرخ بنزین در کشورهای مختلف تابع سیاست های مالیاتی شان، شرکت های سوختی و انرژی شان و امثال آن است. وی ادامه داد: در کشورهای غربی دو سوم قیمتی که برای بنزین تعیین می شود مالیاتی است که دولت می گیرد و از پولی که مردم برای بنزین می دهند قیمت کمی از آن صرف نفت خام می شود. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه نمی توان به بنزین به چشم یک کالای معمولی نگاه کرد، بیان داشت: دولت ها به دلایل گوناگون مانند ترافیک، محیط زیست و سلامت و عوامل دیگر در این حوزه وارد می شوند و نمی توان قیمت گذاری بنزین را به بازار سپرد. وی افزود: بنزین اگر کارت سوخت داشته باشد، به دولت این امکان را می دهد که سیاست های مختلف زیست محیطی و مالیاتی را اعمال کند. وی با حمایت از بنزین چند نرخی به چند نرخی بودن برق در کشور اشاره کرد و گفت: برق در حال حاضر چند نرخی است، زیرا می خواهند مصرف کنندگان را دسته بندی کنند و سهم هر مصرف کننده ای را متناسب با مقدار مصرف مشخص کنند. همچنین با این کار می توان سیاست های توزیع درآمدی را اعمال کرد تا افرادی که درآمد کمتری دارند زندگی راحت تری داشته باشند. توکلی با اشاره به مزایای کارت سوخت گفت: در حقیقت کارت سوخت به دولت این قدرت را می بخشد که اگر کسی که زیاد مصرف می کند هزینه بیشتری را متحمل شود. به این وسیله می توان مشکلات ترافیک و محیط زیست را حل کرد و البته جلوی قاچاق را نیز گرفت.