گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: صادرات محصولات پتروشیمی با ارزش سه میلیارد و ۵۴٢ میلیون دلار، ٣٣, ٨٢ درصد سهم ارزش کالاهای صادراتی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری موج، در سه ماهه نخست امسال‌، ٢٧ میلیون و ٧٨٠ هزار تن کالا به ارزش ١٠ میلیارد و ۴٧٢ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده که این رقم در مقایسه با دو ماهه نخست امسال‌ از لحاظ ارزش بالغ بر ٣ میلیارد و ۶١٠ میلیون دلار افزایش داشته است.

گزارش دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران در خصوص کارنامه بهاری تجارت خارجی ایران حاکی است که در سه ماه نخست امسال بالغ بر هفت میلیون و ٢۶٣ هزار تن کالا به ارزش ٩ میلیارد و یک میلیون دلار از طریق گمرکات اجرایی وارد کشور شده که این رقم در مقایسه با دو ماهه نخست امسال‌ که طی آن چهار میلیون و ۵۶٠ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۴٩٧ میلیون دلار وارد شده بود رشد نشان می‌دهد.

بنابراین گزارش، در ٢ ماه نخست امسال‌ صادرات غیرنفتی ایران ١۴,۶٨ درصد و واردات ١٣. ۵۴ درصد کاهش داشت.

این گزارش حاکی است، در این مدت گاز مایع به ارزش یک میلیارد و ۶٩٠ میلیون دلار، دیگر مایعات گازی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع به ارزش ۴٣۴ میلیون دلار، محصولات آهن و فولاد با ٣۵۴ میلیون دلار، پروپان مایع شده با ٣۴٣ میلیون دلار و روغنهای سبک و فرآورده‌ ها به جز بنزین با ٢٩١ میلیون دلار عمده‌ترین کالاهای صادراتی و کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق، جمهوری کره و هند پنج کشور عمده مقصد صادرات کالاهای غیرنفتی بودند.

شایان یادآوری است که میانگین قیمت هر تن کالای صادراتی در این مدت ٣٧٧ دلار و کالای وارداتی یکهزار و ٢٣٩ دلار بوده است.

رشد صادرات ایران به چین و کره جنوبی و هند

حجم صادرات ایران به چین در سه ماه نخست امسال‌ از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه پارسال ١٢, ۶٢ درصد افزایش یافت.

چین در این مدت ٢١, ۴٩ درصد از سهم ارزشی کالاهای صادراتی ایران را به خود اختصاص داد، بنابراین گزارش، امارات متحده عربی دومین خریدار کالاهای ایران در این مدت بوده که ١۶. ٩٢ درصد از سهم ارزش کل صادرات را دارا بوده و واردات آن از ایران نسبت به مدت مشابه پارسال ١٠. ۶۵ درصد کاهش داشته است.

سومین کشور واردکننده کالاهای ایرانی کشور عراق است که طی سه ماه نخست امسال‌ سهم آن از کل ارزش صادرات ١۴ و ۴٩ درصد است و ۵ و ٧۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

کره جنوبی با سهم ارزش ٨, ١١ درصد چهارمین کشور مقصد کالاهای صادراتی کشورمان بوده و واردات آن نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد یک میلیون و ٣٧۵ درصدی همراه بوده است.

کشور هند پنجمین واردکننده کالاهای ایرانی است که٧, ۴٠ درصد از سهم ارزش کالاهای صادرات را به خود اختصاص داد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۶.۴٧ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بنابراین گزارش دیگر کشورها با سهم ارزش ٣١ و ۵٨ درصدی، واردکننده کالاهای ایرانی بوده‌اند که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ٢٩ و ٣٣ درصد کاهش داشته است.

شایان یادآوری است که میعانات گازی با ارزش یک میلیارد و ۶٩٠ میلیون دلار، ١۶, ١۴ درصد سهم ارزش کالاهای صادراتی را در این مدت دارا بوده است.

این گزارش حاکی است، صادرات محصولات پتروشیمی با ارزش ٣ میلیارد و ۵۴٢ میلیون دلار، ٣٣, ٨٢ درصد سهم ارزش کالاهای صادراتی را به خود اختصاص داده است.