وزیر نفت طی حکمی سید مجید هدایت زاده را به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت نفتیران اینتر ترید(NICO) منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران طی حکمی سید مجید هدایت زاده را به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت نفتیران اینتر ترید (NICO) منصوب کرد. در حکم وزیر نفت خطاب به هدایت زاده آمده است: نظر به تعهد، حسن سابقه و توانمندی های جنابعالی و با توجه به تصویب مجمع عمومی مورخ ١٣٩۵,٠٣.٣٠ شرکت نفتیران اینترترید(NICO) بدین‌وسیله به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نفتیران اینترترید (NICO) منصوب می شوید. نظر به حساسیت و اهمیت شرکت مذکور، ضرورت دارد نسبت به بازسازی و احیاء نقش این شرکت در سطوح بین المللی و با تاکید بر برقراری هر چه بیشتر انضباط مالی در امور آن، اقدام لازم را معمول و گزارشهای دوره‌ای از بهبود عملکرد را به مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت ایران ارائه کنید. امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید. این گزارش حاکی است هدایت زاده پیش از این به عنوان معاون امور بین الملل شرکت ملی نفت مشغول به کار بوده است.