مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی گفت: پالایشگاه فاز ۱۳ با موفقیت به شبکه برق پارس دو(پارس کنگان) متصل شد.

به گزارش خبرگزاری موج، روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به نقل از پیام معتمد افزود: پالایشگاه فاز ۱۳ از شش ماهه دوم سال گذشته آماده برقدار شدن بود که بواسطه محدودیتهای موجود در شبکه پارس دو، این امر با تغییر آرایش موقت برقداری طرح به انجام رسید. وی اظهارکرد: در این تغییر آرایش که برق به صورت شعاعی از فاز ۱۹ تامین می شود مقدمات فنی و عملی لازم برای اجرای طرح بدون انجام هیچ گونه هزینه جانبی برای احداث خطوط موقت انجام گرفت. وی با بیان اینکه این پروژه با همکاری مجری طرحهای نیروگاهی، مدیریت مهندسی و ساختمان، نیروگاه متمرکز پارس جنوبی و فاز ۱۹ انجام شده است گفت: با تمهیدهای لحاظ شده دراین طرح در مرحله تکمیل شبکه پارس دو نیز پست برق پالایشگاه فاز ۱۳ کمترین تغییرها را در میان پستهای برق پالایشگاه های سایت دو کنگان خواهد داشت. معتمد با اشاره به اینکه این پست شامل چهار مدار ورودی، سه Bay، دو ترانس قدرت ۱۷۰ MWA و سوئیچگیر ۳۳ کیلو ولت AIS است افزود: همه تجهیزات داخلی پست و سیستم های کنترلی آن تستهای پیش از بهره برداری را با موفقیت پشت سرگذاشته است به صورتی که توان خروجی این پست برای تغذیه پست های داخلی پالایشگاه و راه اندازی واحدهای یوتیلیتی و فرآیندی آماده است. خط انتقال ۴۰۰ کیلو ولت و ۱۳۰ کیلو ولت ارتباطی نیروگاه متمرکز در منطقه پارس یک ( عسلویه ) به منطقه پارس دو ( کنگان ) برای برق رسانی به پالایشگاه پارس دو به ترتیب به مسافت ۶۸ و ۱۵ کیلومتر توسط پیمانکاران ایرانی حوزه نیروگاهی احداث و به مرحله اجرا درآمده است. سازمان منطقه اقتصادی انرژی پارس جنوبی از سه منطقه شامل منطقه پارس یک ( عسلویه )، منطقه پارس دو ( کنگان ) و منطقه پارس سه(پارس شمالی) تشکیل شده است و وظفیه تامین زیرساخت ها برای اجرای طرحهای توسعه ای میدانهای گازی پارس جنوبی و شمالی را به عهده دارد.