مصرف جهانی نفت در سال ۲۰۱۵، حدود ۱.۹ میلیون بشکه در روز افزایش یافته که بیشترین افزایش سالیانه از ۲۰۰۴ تاکنون بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از رویترز، «به سقف رسیدن تقاضای نفت» یک مفهوم رایج در بین حامیان محیط زیست است، اما شواهد نشان می دهد که مصرف نفت در طی یک دهه گذشته با سریعترین سرعت در حال رشد بوده و هیچ نشانه ای از کند شدن آن دیده نمی شود. اگر ترمیم بی سابقه تقاضا پس از بحران مالی جهانی را در سال ۲۰۱۰ محاسبه کنیم، مصرف جهانی نفت در سال ۲۰۱۵، حدود ۱٫۹ میلیون بشکه در روز افزایش یافته که بیشترین افزایش سالیانه از ۲۰۰۴ تاکنون بوده است. اکثر پیش بینی ها حکایت از آن دارد که میزان تقاضا برای نفت در سال ۲۰۱۶، ۱٫۵ میلیون بشکه دیگر افزایش خواهد یافت و این افزایش در سال ۲۰۱۷ نیز تکرار خواهد شد. این قوی ترین روند افزایش مداوم تقاضا برای نفت از دوره ۲۰۰۶-۲۰۰۴ تاکنون است. مصرف نفت در اقتصادهای پیشرفته صنعتی که عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای هستند در سال ۲۰۰۵ به اوج خود یعنی ۵۰ میلیون بشکه در روز رسید. در فاصله سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴، مصرف نفت کشورهای عضو این سازمان در ۷ سال از ۹ سال این دوره کاهشی بود. تا سال ۲۰۱۴، مصرف نفت سازمان کشورهای همکاری های اقتصادی و توسعه ای حدود ۵ میلیون بشکه در روز، معادل ۱۰ درصد کاهش یافت. در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای، میزان مصرف به دلیل ضعف اقتصادی، افزایش قیمت نفت و بالا رفتن بهره وری، به سقف خود رسیده است. اما در بقیه دنیا مصرف همچنان با رشدی سریع در حال افزایش است. استفاده از نفت در بین کشورهای غیر عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای، در فاصله سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ بیش از ۱۳ میلیون بشکه در روز افزایش یافته که به معنای افزایش متوسط سالانه ۱٫۵ میلیون بشکه است. در سال ۲۰۱۵، مجموعه ای از عوامل توسعه اقتصادی و کاهش قیمت نفت موجب شد که میزان مصرف نفت برای اولین بار از سال ۲۰۰۵، حتی در کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای نیز افزایش یابد.