رضا اردکانیان گفت: در حال حاضر کمیته سازگاری با کم آبی در هیات وزیران تصویب و تشکیل شده است، اما مسئله مهم در بحران آب مدیریت مصرف است و سپس باید مدیریت عرضه مورد توجه قرار گیرد که در این حیث پایبندی به اخلاقیات در جامعه اهمیت ویژه ای دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب و چهارمین کنفرانس مدیریت بحران صبح امروز با حضور مسئولان وزارت نیرو، معاون شهرسازی شهرداری، استادان دانشگاه و جمعی از کارشناسان و مسئولان تشکل های مدیریت بحران کشور در ساختمان وزارت نیرو برگزار شد.

وزیر نیرو در این مراسم با اشاره به اینکه سازگاری با کم آبی برنامه وزارت نیرو در دولت دوازدهم است افزود: اسفند 96 کار گروه سازگاری  با حضور 4 وزیر و 2 معاون تشکیل شده است، همچنین در استان ها توسط استانداری ها دنبال می شود. 

رضا اردکانیان با بیان اینکه ماهیت چند انضباطی برای مدیریت اهمیت دارد افزود: حتی در شرایط پر آبی و مدیریت عرضه، ضروری است توجه کنیم  آب موضوعی بخشی نیست و باید به مدیریت مصرف پیش از مدیریت عرضه پرداخته شود.

او با تاکید انتظارات وزارت نیرو از دستگاه های دولتی افزود: وزارت کشور در قالب استانداری ها، سازمان برنامه و بودجه، سازمان محیط زیست و وزارت علوم مهمترین ذینفعان در پدیده مقابله با بحران آب هستند، هرچند وزارت نیرو با ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف دولتی نقش محوری خواهد داشت.

اردکانیان تصریح کرد: هرچقدر جامعه اخلاقی تر باشد مدیریت بحران آب راحت تر خواهد بود و عدم پایبندی به آن خسارت های را به همراه داشته است.   

سیلاب بلایای طبیعی نیست

رییس شورای سیاستگذاری کنفرانس جامعه مدیریت و مهندسی سیلاب با بیان اینکه سیلاب بلایای طبیعی نیست بلکه رحمتی برای کمبود آب در کشور است گفت: همزیستی با سیلاب به عنوان یک هدف باید پیش روی ما باشد، نکته ای که وجود دارد همزمانی سیلاب با وجود خشکسالی است.

میثم جعفر زاده با نگاهی به اینکه محاسبه سه سال گذشته نشانده که هر سه ماه 8 حادثه رخ داده است، افزود: شرایط منابع آبی ما مشخص است و ما باید با آن زندگی کنیم و متناسب با شرایط برنامه ریزی ها انجام شود.

رخ داد سیلاب هر دوسال یکبار

رییس پژوهشکده و کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی در این مراسم با تاکید بر اینکه سیل با توجه به شرایط اقلیم کشور، در سی و دوارادت سال گذشته هر دوسال یکبار رخ داده است و از آنجایی که پوشش گیاهی در کشور از بین رفته در مناطق کم بارش در صورت افزایش بارش سیلاب رخ خواهد داد.

عباس جزایری با بیان اینکه سیلاب در ایران به دلیل توسعه بی رویه شهری ادامه خواهد یافت، افزود: مسیرهای سیلابی در کشور باریک تر شده که در کنار تغییر اقلیم و ...میزان رخ داد سیلاب افزایش یافته که برای کاهش آسیب آن باید سیستم های هشدار نصب شود.