رضا اردکانیان گفت: تعرفه پرمصرف ها برای برق باید به گونه ای باشد که مردم تمایلی برای پرداخت این میزان هزینه برای برق نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، وزیر نیرو با اشاره به اینکه رسانه ها در پرداخت به خبرهای حوزه انرژی باید تخصصی به این موضوع بپردازند گفت: گاهی برخی رسانه ها در انتشار خبرهای حوزه به اطلاعات تخصصی کمتر توجه می کند، برای نمونه تلفات انرژی در بخش توزیع متفاوت از تلفات عمومی بخش برق است.

رضا اردکانیان با بیان اینکه امسال شرایط ویژه و پیچیده ای در حال رخ دادن است افزود: از آنجایی که امسال نسبت به سال های گذشته هوا گرمتر و میزان بارش کاهش یافته چالش های بزرگی پیش روست و با رخ دادن تحریم ها مسائل پیچیده تر خواهد شد که باید در این میدان مرد عمل بود.

او با تاکید بر اینکه اصلاح تعرفه باید به گونه ای باشد که مصرف کننده از مرز تعرفه پرمصرف ها عبور نکند تصریح کرد: باید هزینه تعرفه به گونه ای باشد که بر رفتار پرمصرف ها اثر بازدارنده داشته باشد، ماهم تمایلی به دریافت هزینه پرمصرفی برق نداریم.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه در رسانه ها باید به صورت تخصصی به اخبار این حوزه نگاه کنند گفت: در برخی  مواقع رسانه ها تلفات حوزه برق را منتشر  می کنند این در حالی است که تلفات توزیع متفاوت از تلفات عمومی است.

رضا اردکانیان با اشاره به اینکه موضوع بهینه سازی مصرف برق از طریق تعرفه گذاری قابل اصلاح است افزود: هزینه پرمصرف ها باید به گونه ای باشد که مردم تمایلی برای پرداخت این میزان هزینه برای مصرف زیاد نداشته باشند، هرچند ما نیز تمایلی برای دریافت این هزینه را نداریم.

او با تاکید بر اینکه امسال شرایط بسیار خاص و پیچیده ای داریم تصریح کرد: از آنجایی که سال کم بارشی را پیش رو داریم و دمای هوا نیز بسیار گرمتر از گذشته است چالش های بسیاری پیش روست که با رخ دادن تحریم ها این شرایط پیچیده تر خواهد شد و باید در این میدان مرد عمل بود.