عباس سروش گفت: در یک سال گذشته میزان بارش کشور کاهش یافته و باعث شده امروز 334 شهر کشور تنش آبی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاون آبفای وزیر نیرو با اشاره به اینکه در سال اخیر میزان بارش کاهش یافته است گفت: امسال نسبت به سال گذشته تعداد شهرهای که وارد تنش آبی شده اند افزایش یافته و امسال به 334 رسیده است.

عباس سروش با اشاره به اینکه دولت موافق افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف است افزود: دولت دو طرح برای افزایش تعرفه آب دارد که یکی از آنها پیشنهاد افزایش تعرفه پرمصرف ها به 1.4 درصد تعرفه معمولی است.

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر صادرات آب به هیچ کشوری نداریم ادامه داد: کشورهای پیشرفته سدسازی های کرده اند و امروز از آنها بهره برداری می کنند و اینکه گفته می شود سدسازی غلط است اینگونه نیست و ما نمی توانیم سدهای ساخته شده را جمع کنیم زیرا آنها برای تولید و تامین آب کشاورزی نیاز هستند و امروز نزدیک 150 طرح سدسازی در حال مطالعه هستند.

سروش با اشاره به اینکه 800 هزار چاه داریم که نزدیک به 350 هزار چاه پروانه ندارد اظهار کرد: بیش از 220 هزار چاه آب غیرمجاز در کشور وجود دارد که باید بسته شوند.

معاون آبفای وزیر نیرو با اشاره به اینکه اگر 10 درصد در بخش کشاورزی انجام شود آب مورد نیاز شرب و صنعت شهرها تامین می شود افزود: این صرفه جویی راهکار بهتری نسبت به انتقال آب از جنوب و شمال به مناطق کم آب است.