ایران با تامین بیش از ۵٠٠ هزار بشکه نفت خام هند، پس از عربستان و عراق سومین تامین کننده نفت خام این کشور است.

به گزارش خبرگزاری موج، اطلاعات منتشر شده در زمینه حمل و نقل نفتکش ها از سوی وزارت نفت نشان می دهد، میانگین واردات نفت‌خام هند در سه ماهه نخست سال ٢٠١۶ به سطح چهار میلیون و ٣۵٠ هزار بشکه در روز رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود ۵٠٠ هزار بشکه در روز بیشتر شده است. با این حال، واردات نفت خام هند در این مدت نسبت به سه ماهه چهارم سال ٢٠١۵ حدود ۴٠ هزار بشکه در روز کاهش نشان می دهد. از نظر واردات ماهانه نفت‌خام نیز میانگین واردات هند در ماه مارس به سطح چهار میلیون و ٣١٠ هزار بشکه در روز رسید که نسبت به ماه پیش از آن (فوریه)، حدود ۶٧٠ هزار بشکه در روز کمتر بوده است. براساس آمار منتشر شده، در میان صادرکنندگان نفت خام به هند، عربستان با صادرات روزانه حدود ٨۵٠ هزار بشکه نفت خام در ماه مارس در جایگاه نخست قرار گرفت. این در حالی است که صادرات نفت‌خام عراق به این کشور با ٢۵٠ هزار بشکه در روز کاهش نسبت به ماه قبل به ۶۵٨ هزاربشکه در روز رسید. در این میان، حجم واردات نفت خام هند از ایران در ماه مارس به متوسط ۵٠۵ هزار بشکه در روز رسید که در مقایسه با ماه پیش از آن حدود ٢٩٠ هزار بشکه در روز افزایش یافته است. پالایشگاه «اسار» هند اصلی ترین خریدار نفت‌خام ایران در ماه مارس بود که روزانه ٢٠٧ هزار بشکه نفت‌خام وارد کرد و پس از آن، پالایشگاه های«مانگلو» و «ریلاینس» به ترتیب با خرید ١٣٠ و ٩٠ هزار بشکه در روز نفت‌خام از ایران در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.