افزایش ذخیره سازی بنزین در ژاپن، قیمت این فرآورده نفتی را در بازار سنگاپور در هفته منتهی به ١٧ ژوئن(جمعه، ٢٨ خرداد) برای دومین هفته متوالی کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، قیمت هر بشکه بنزین در بازار سنگاپور در هفته منتهی به ١٧ ژوئن (جمعه، ٢٨ خرداد) با ٢ دلار و ٧٧ سنت کاهش به ۵٧ دلار و ۶٨ سنت رسید؛ سطح ذخیره‌سازی بنزین در ژاپن به ١١ میلیون و ٧٠٠ هزار بشکه بالاترین سطح در یک سال گذشته، رسید. این در حالی است که مطابق معمول سالهای گذشته، در این برهه زمانی، به دلیل افزایش تقاضا برای بنزین، سطح ذخیره‌سازیها باید با کاهش روبه رو شود. به گزارش اداره کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، روند صعودی قیمت گازوییل در بازار سنگاپور در هفته مورد بررسی متوقف شد و این فرآورده نفتی با ٢ ذلار و ٢٣ سنت کاهش به ۵٧ دلار و ٣٠ سنت به ازای هر بشکه رسید. همچنین قیمت نفت کوره نیز در بازار آسیا به ٣۵ دلار و ۵٨ سنت به ازای هر بشکه رسید که نسبت به هفته گذشته یک دلار و ٣۴ سنت کاهش نشان می دهد. افزایش تقاضای نفت‌کوره از سوی نیروگاه ها و شرکت های کشتیرانی فعال در منطقه آسیا سبب کم شدن اختلاف قیمت نفت‌کوره با نفت‌خام شاخص دبی و به دنبال آن بالا رفتن سطح سودهای پالایشی حاصل از این فرآورده نفتی در بازار آسیا شده است. قیمت بنزین در بازار روتردام در هفته مورد بررسی نسبت به هفته گذشته ٢ دلار و ۴١ سنت کاهش یافت و به ۶٨ دلار و ٨١ سنت رسید. همچنین قیمت بنزین در خلیج مکزیک به ۶٢ دلار و سه سنت رسید که نسبت به هفته گذشته سه دلار و ٧٢ سنت کاهش نشان می دهد.