حجم انتقال گاز کشور تا پایان امسال با ٢۵ میلیارد مترمکعب افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال به ٢۴٠ میلیارد مترمکعب می رسد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران با بیان این که امسال نیز شاهد افزایش تولید گاز از فازهای پارس جنوبی خواهیم بود، اظهار کرد: شرکت انتقال گاز ایران با برنامه ریزی تعریف شده، شرایط را برای انتقال پایدار، ایمن و پاک گاز فراهم کرده است. منوچهر طاهری با بیان این که برنامه های این شرکت برگرفته از سیاستهای تعریف شده وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران است، افزود: امسال نیز همچون پارسال برای انتقال افزایش تولید گاز فازهای مختلف پارس جنوبی برنامه ریزی کرده ایم. وی اعلام کرد: امسال پنج ایستگاه تقویت فشار گاز به ناوگان این شرکت اضافه می شود و دو ایستگاه تقویت فشار گاز در فراشبند و نورآباد نیز از سوی کارکنان این شرکت ارتقا می یابد. مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران در ادامه با اشاره به برنامه های تعمیرات اساسی این شرکت، ادامه داد: تعمیرات اساسی توربینها و خطوط انتقال گاز در دست اجراست و پروژه های دیگری از جمله تعمیر، تعویض پوشش و تغییر کلاس برای نواحی که نیاز به افزایش فشار گاز دارند نیز در دستور کار قرار دارد. به گفته وی، با اجرای تعمیرات اساسی می توان زیرساختهای شبکه انتقال گاز کشور را برای ورود به فصل سرد سال فراهم کرد. طاهری در ادامه با اشاره به همزمانی انجام تعمیرات اساسی و افزایش حجم گازرسانی به نیروگاهها گفت: شبکه این قابلیت را دارد و مشکلی از نظر تامین و انتقال پایدار گاز نیروگاهها وجود ندارد و می توان حداقل روزانه ٢۴٠ میلیون مترمکعب گاز را به این بخش از مصرف تحویل داد. مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان این که ظرفیت تولید پارس جنوبی امسال ١٠٠ میلیون مترمکعب افزایش می یابد، گفته بود: با راه اندازی پنج فاز پارس جنوبی در سال ٩۵، تولید ایران ازاین میدان مشترک به روزانه ۵٢۶ میلیون مترمکعب می رسد.