همزمان با برنامه ایران برای برابر شدن تولید گاز با قطر در پارس جنوبی، تعداد دکل‌های حفاری فعال در این میدان مشترک گازی با قطر به ۱۶ دستگاه افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، در حال حاضر ظرفیت برداشت گاز ایران از پارس جنوبی به حدود ۳۵۵ میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته که پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری با بهره‌برداری از سه فاز جدید شامل فازهای ۱۷، ۱۸ و ۱۹ ظرفیت تولید گاز از این میدان مشترک با قطر از مرز ۴۰۰ میلیون مترمکعب در روز عبور کند. همزمان با اجرای برنامه‌های جدید افزایش تولید گاز در پارس جنوبی، علی اکبر شعبانپور مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از برابر شدن حجم تولید گاز ایران و قطر در پارس جنوبی تا پایان سال‌جاری خبر داد و گفته است: تا پایان اسفند ماه امسال با جبران عقب ماندگی‌ها تولید گاز با شریک قطری در این میدان مشترک مساوی خواهد شد. از سوی دیگر به منظور تحقق اهداف افزایش ظرفیت تولید گاز در این میدان مشترک تعداد دکل‌های فعال حفاری در پارس جنوبی به ۱۶ دستگاه افزایش یافته است. فرخ علیخانی در تشریح آخرین وضعیت حفاری چاه‌های پارس جنوبی، گفت: هم اکنون به طور همزمان ١۶ دستگاه دکل در پارس جنوبی فعالیت می کنند که با تکمیل فازهای پارس جنوبی تعداد دکل‌های فعال در این میدان نیز کاهش می‌یابد. مدیر مهندسی شرکت نفت و گاز پارس با تاکید بر اینکه دکل نماد توسعه است که هنگام توسعه میادین تعداد آنها افزایش می‌یابد اما به موازات تکمیل پروژه و بهره برداری از طرحها، تعداد دکل‌ها نیز کاهش می‌یابد، تصریح کرد: با توجه به این‌که تا سال ٩٧ توسعه فازهای پارس جنوبی تکمیل می‌شود بنابراین طبیعی است که تعداد دکل‌های فعال در این میدان نیز به مرور کاهش می‌یابد، اما پس از تکمیل همه فازهای پارس جنوبی، احتمال می‌رود سه یا چهار دکل برای تعمیرات در میدان باقی می‌ماند. این مقام مسوول با اشاره به برنامه‌ریزی برای نگهداشت تولید میدان گازی پارس جنوبی پس از بهره‌برداری فازهای آن، اظهار داشت: به دلیل وسعت پارس جنوبی بخشی از این میدان که پیشتر برخی از بلوک‌های آن توسعه یافته اند در اواخر نیمه نخست عمر خود قرار گرفته‌اند و بخشی از این میدان هنوز وارد نیمه نخست عمر تولید خود نشده است بنابراین برنامه ریزی برای نگهداشت تولید و تعمیر چاه‌ها طبیعی است که هم اکنون برنامه ریزی‌ در این باره انجام گرفته است.