با وجود افت شدید دو سال گذشته قیمت نفت، تولید کنندگان مستقل بزرگ و متوسط آمریکایی توانسته اند در بازار باقی بمانند و با نزدیک شدن قیمت نفت به بشکه ای ۵۰ دلار، مجددا تولید خود را افزایش دهند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از رویترز، با وجود افت شدید دو سال گذشته قیمت نفت، تولید کنندگان مستقل بزرگ و متوسط آمریکایی توانسته اند در بازار باقی بمانند و با نزدیک شدن قیمت نفت به بشکه ای ۵۰ دلار، مجددا تولید خود را افزایش دهند. این سماجت تولید کنندگان پرهزینه آمریکایی سبب پریشانی اوپک و در راس آن عربستان شده است. شرکت های بزرگ نفت شیل نظیر هس، آپاچی و بیش از ۲۵ شرکت دیگر چند ماه قبل زمانی که در اثر تلاش های اوپک برای از میدان به در کردن آنها، قیمت نفت به ۲۶ دلار رسیده بود، به صورت جدی خطر ورشکستگی را احساس می کردند. اوپک در اواخر سال ۲۰۱۴، برای بازپس گیری سهم خود از بازار، به رغم کاهش قیمت ها نفت بیشتری به بازار تزریق کرد. هدف از این اقدام پایین آوردن قیمت ها و بیرون کردن تولید کنندگان پر هزینه از بازار بود. در این میان صنعت نفت شیل آمریکا اصلی ترین هدف این استراتژی بود. شرکت های شیل، درد شدیدی را احساس می کردند. میزان درآمد این صنعت در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال قبل از آن بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت، تعداد سکوهای حفاری نفت در آمریکا نسبت به دوره نفت بالای ۱۰۰ دلار بیش از ۷۰ درصد کاهش یافت و ارزش این شرکت ها در بازار بورس سقوط کرد. تولید کنندگان اوپک نیز ورشکسته شدند. اما تا به امروز هیچ یک از تولید کنندگان آمریکایی که بیش از ۱۰۰ هزار بشکه در روز تولید دارد، ورشکسته نشده است. دوام آوردن این تولید کنندگان بزرگ نشان می دهد که چرا تولید کلی نفت آمریکا تنها حدود ۱۰ درصد از زمان رسیدن به اوج خود یعنی ۹٫۶۹ میلیون بشکه کاهش داشته است. پایداری شرکت های بزرگ شیل در بازار که مستلزم کاهش هزینه ها به نصف و در عین حال استفاده از کنیک هایی برای تولید نفت بیشتر از چاه های جدید بود، اکنون به صنعت شیل اجازه داده تا به شکلی محتاطانه روی افزایش مجدد تولید تمرکز نماید. اما این بار، تولید کنندگان آمریکایی می گویند، تمرکز خود را روی بازگشت سرمایه حفظ خواهند کرد و فرهنگ به حداکثر رساندن تولید بدون توجه به هزینه ها را کنار خواهند گذاشت.